About

ABOUT (ENG)


Matvey Slavin was born in 1987 in St. Petersburg, Russia, as a child, he moved with his family to Germany. As a teenager, he began exploring his new home town of Hamburg with a collapsible field easel, painting under the open sky as a way to get to know the city's rhythm and its inhabitants.

Scenes involving people and everyday life still characterize Matvey Slavin's pictorial universe today. Now living in Copenhagen, Matvey mainly works figuratively with drawing and painting, with motifs based on the sensed, the seen and the heard.

     In 2013 Matvey was on a student exchange trip from the Academy of Fine Arts in Hamburg to Vienna, under professor Daniel Richter. The experience with especially etching and aquatint at the academy's printmaking workshop gave Matvey the unusual idea of transferring "Scratch Pictures" to painting under the designation "Engravings". Here he explores the tensions between colours, surfaces and lines.

The works, at a distance, seem like a monochrome veneer, but by approaching the image, details and lines swirl in to view. The motif is scratched utilizing the alla primatechnique, and "Engravings" are, therefore, literally and figuratively "impressions" of the world, being depicted. The produced piece is reduced to a monochrome whole with only a single colour peering through.

     In his pictorial compositions, Matvey scratches expressive lines which alternate in variable rhythms, groupings and spread. As a part of his process, he utilizes no brushes, but rather he applies the paint to the paper or canvas with his fingertips and palms.

Working with nails and palette knives in different sizes, he then incises the subject into the top coat of paint and, according to Matvey himself, this is the most direct, spontaneous way to capture an experienced motif.

     When engaging the canvas with the nail, Matvey feels closer to the image surface than when using a brush. He is able to work in detail, but at the same time freely and energetically.

The subject must be scratched into the surface before the paint dries, and breaks are, therefore, not an option. This working method is deeply intensive. The fact that, with such simple means, one can tell a larger story, fascinates the artist Matvey Slavin.


Text: Nana Bastrup, 2020

Translation from the Danish: Karli Christensen


OM (DK)


Matvey Slavin er født 1987 i Sankt Petersborg, Rusland og flyttede som barn med familien til Tyskland. Som teenager begyndte han at udforske sin nye bopæl Hamborg med et sammenklappeligt feltstaffeli og malede under åben himmel for på den måde at lære byens liv og indbyggere at kende.

​Scenerier med iagttagelser af mennesker og hverdagslivet kendetegner også Matvey Slavins billedunivers i dag. Nu bosiddende i København arbejder Matvey hovedsageligt figurativt med tegning og maleri,  hvor motiver bygger på det sansede, sete og hørte.

​     I 2013 var Matvey på udveksling fra kunstakademiet i Hamborg til Wien hos prof. Daniel Richter. Beskæftigelsen med især radering og akvatinte på akademiets grafiske værksted gav Matvey den usædvanlige idé at overføre ”ridsebilleder” til maleri under betegnelsen ”Engravings”. Her undersøges spændinger mellem farver, flader og streger.

​     Værkerne virker på afstand som monokrome flader, men ved at gå tæt på billedfladen vrimler detaljer og streger frem. Motivet ridses ind alla prima i den våde maling, og ”Engravings” er derfor bogstaveligt og i overført betydning et ”indtryk” af den verden, som afbildes. Det udførte værk er reduceret til en monokrom helhed, hvor kun én farve bryder igennem.

​     Matvey ridser i sine billedkompositioner ekspressive streger, der veksler i variable rytmer, samlinger og spredninger. I sin arbejdsproces bruger han ingen pensler, men påfører farven på papiret eller lærredet med sine fingerspidser og håndflader. Med forskellige søm og paletknive i forskellige størrelser indridses der derefter i det øverste malingslag og ifølge Matvey selv, er det den direkte spontane måde at indfange et oplevet motiv på.

​Med sømmet føler Matvey sig tættere på billedoverfladen end ved brugen af pensel og kan på den måde arbejde detaljeret, men samtidigt frit og energisk. Motivet skal indridses i fladen, før malingen indtørrer, og en pause undervejs er derfor ikke mulig. Arbejdsmetoden er meget intens. Det, at man med så enkle midler kan fortælle en større historie, fascinerer kunstneren Matvey Slavin.


Tekst: Nana Bastrup, 2020

Matvey Slavin

CURRENT AND UPCOMING 

 

Duo show: GREIFBAR Matvey Slavin & Meik Brüsch 10.10.-14.11.2020, Blaa Galleri, Copenhagen, Denmark

Solo show: Engravings TUGEND & SÜNDE  20.07.-30.10.2020, Bank für Kirche und Caritas in Paderborn, Germany

Pleinair: 7 MALEN IN DÖLLN  18.10 - 25.10.2020, Dölln, Germany

Group show: 7 MALEN IN DÖLLN 24. -25.10.2020, Dölln Kirche, Germany 

Group show: Art of Giving 11.11. - 22.12.2020, SIRIN Gallery, Copenehagen, Denmark

Group show: 7 MALEN IN DÖLLN 21. 11 - 14. 01. 2021, Rathausgalerie, Kunstverein Templin, Germany 

Solo show: Engravings TUGEND & SÜNDE  12.2020-01.2021, Katholische Akademie Schwerte, Germany

Group show: 7 MALEN IN DÖLLN 30. 01.-11. 03. 2021 Kunstverein Schwedt Gerberspeicher, Germany

Group show: 7 MALEN IN DÖLLN 15.03.-15.04.2021 Galerie Hennwack in Berlin, Germany 

Group show: Efter-billeder, 23.01.-21.03.2021, JANUS - Vestjyllands Kunstmuseum, Denmark Opening  23.01.2021

Group show: MAGT, KUNSTHAL VEJLE, Denmark 01.-03.2021

Group show: Efter-billeder II, 24.04.-30.05.2021, SAK Kunstbygning, Svendborg. Opening 24.04.2021. 14 h

CONTACT


studio@matveyslavin.de

Copenhagen, Denmark

© 2020 Matvey Slavin - All Rights Reserved