Schnelles Erfassen des nackten Körpers
Matvey Slavin, Schnelles Erfassen des nackten Körpers, 15,2 x 10,4 cm, acrylic on paper, 2014

Matvey Slavin, Schnelles Erfassen des nackten Körpers, 15,2 x 10,4 cm, acrylic on paper, 2014

CONTACT


studio@matveyslavin.de

Copenhagen, Denmark

© 2020 Matvey Slavin - All Rights Reserved